Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij begrijpen dat je je persoonlijke gegevens zelf wilt blijven beheren en dat wij je vertrouwen eerst moeten verdienen om deze te behouden. tikketnation.eu heeft deze privacyverklaring opgesteld om je onze inspanningen te tonen betreffende privacy en alle persoonlijke details die je ons opstuurt wanneer je onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens bevatten informatie die toe te schrijven is aan een specifiek individu, zoals naam, adres, telefoonnummer, email het nummer van de creditcard. Wanneer je onze website gebruikt, geef je je goedkeuring aan de toepassingen die in het privacybeleid zijn uiteen gezet.

De verwerking van de persoonsgegevens door tikketnation.eu zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

Houd er rekening mee dat een bezoek aan onze site geen persoonlijke gegevens vereist, tenzij je ervoor kiest om ticketten aan te kopen of je op wil geven voor één van onze online nieuwsbrieven of andere diensten die hieronder beschreven staan. Kinderen (personen beneden 18 jaar) zijn niet bevoegd om zonder toezicht gebruik te maken van de site en wij vragen dan ook geen persoonlijke gegevens van kinderen naar ons op te sturen. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je de site alleen gebruiken samen met en onder toezicht van je ouders of voogden.

Om kaarten te mogen aanschaffen en gebruik te maken van de andere diensten via onze site, is essentiële informatie zoals je naam, voornaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, email verdere aanvullende informatie voor de bevestiging van een aankoop vereist.

Als je ervoor kiest om een geregistreerde organisator van tikketnation.eu te worden, dan moet je ons voorzien van je naam, adres, telefoonnummer, email. Deze informatie wordt opgeslagen op het registratieformulier voor verschillende redenen, o.a.: (i) voor je persoonlijke identificatie; (ii) om registraties van evenementen af te handelen; (iii) om ons en onze partners in staat te stellen contact met je op te nemen voor klantenservice doeleinden; (iv) om de content van onze site aan te passen zodat deze tegemoet komt aan de behoeften van onze klanten; (v) om bepaalde informatie uit te wisselen met geselecteerde partners; en (vi) om noodzakelijke productverbeteringen door te voeren op onze site.

tikketnation.eu kan jouw persoonlijke gegevens (behalve de details van de creditcard en bankpas) delen met bepaalde geselecteerde partners van tikketnation.eu of afhandelen op een website van een partner die hetzelfde merk vertegenwoordigt.

Indien je hiervoor kiest, kunnen deze partners je persoonlijke gegevens gebruiken om contact met je op te nemen betreffende gerelateerde websites waarvan zij denken dat ze interessant kunnen zijn voor jouw als klant van tikketnation.eu.

Deze partners werken vanuit locaties verspreid over het hele land en door akkoord te gaan met dit privacybeleid, stem je in met de overdracht van je persoonlijke gegevens aan deze geselecteerde partners, ongeacht waar zij gevestigd zijn.

De algemene informatie over je computeraansluiting op het internet, de zogenaamde “sessiegegevens” , wordt automatisch gelogd. Deze informatie is anoniem en kan niet gebruikt worden om je persoonlijke gegevens op te sporen. Sessiegegevens bestaan uit zaken als IP-adres, besturingssysteem, het soort browsersoftware en de activiteiten van de gebruiker tijdens zijn bezoek aan onze site. Een IP-adres is een nummer dat computers die op het internet staan aangesloten, zoals onze webservers, laat weten waar zij de gegevens van de gebruiker naar toe moeten sturen, zoals de pagina’s van de website die de gebruiker wil bekijken. Wij verzamelen deze sessiegegevens omdat zij ons helpen met het beheren van onze website, gerelateerde informatie opsporen en gegevens invoegen met betrekking tot het bezoekersverkeer. Wij kunnen gebruik maken van je IP-adres om problemen met onze server op te sporen.

Een cookie is een klein bestand met informatie dat automatisch door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website opent. Cookies kunnen alleen door jouw computer herkend worden en niet door de individuele gebruiker. Dit gebeurt door basisinformatie op te slaan waardoor wij kunnen zien of je onze website reeds eerder heeft bezocht. Cookies kunnen alleen gelezen worden door de server die ze heeft geplaatst en zijn niet in staat om dingen te doen zoals: programma’s te laten lopen op jouw computer, virussen te verspreiden of persoonlijke gegevens te verzamelen. Het gebruik van cookies is algemeen en tikketnation.eu’s gebruik van cookies is vergelijkbaar met dat van andere gereputeerde online bedrijven.

Alle persoonlijke gegevens die je ons levert, zoals je naam en adres etc. worden noch verzameld, noch opgeslagen in de cookies die door de website van tikketnation.eu zijn geplaatst en dientengevolge wordt jouw informatie niet doorgegeven aan derden.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar het is mogelijk om de instellingen of bepaalde softwareprogramma’s op je webbrowser te veranderen, waardoor je zelf kunt controleren hoe en of cookies geaccepteerd worden door jouw webbrowser. Je kunt de cookies uitzetten of je webbrowser zo instellen dat hij je waarschuwt wanneer cookies meegezonden worden. tikketnation.eu ondersteunt jouw recht om ongewenste internetactiviteiten te blokkeren, vooral die van gewetenloze websites, maar hou er rekening mee dat mocht je ervoor kiezen om de cookies van tikketnation.eu te blokkeren, dit tot gevolg kan hebben dat bepaalde functies op onze site uitgeschakeld worden en dat daardoor sommige beschikbare diensten niet meer toegankelijk zijn. Het is echter ook mogelijk om de cookie-activiteiten van bepaalde websites te blokkeren terwijl je wel cookies accepteert van sites die je vertrouwt, zoals tikketnation.eu.

Het is mogelijk dat er op de website tikketnation.eu links bevat naar andere websites waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Door te klikken op één van deze links, open je een andere website met een inhoud en praktijken waarvoor tikketnation.eu niet verantwoordelijk is. Wij raden je daarom aan om de privacyverklaringen van al dit soort websites goed door te nemen, omdat hun beleid wezenlijk kan verschillen van ons privacybeleid. Houd er rekening mee dat je zelf verantwoordelijk bent voor de geheimhouding van je wachtwoorden en de informatie op je tikketnation.eu lidmaatschapsaccount. Ga voorzichtig om met deze informatie, vooral wanneer je online bent.

In het geval dat tikketnation.eu wordt verkocht of sommige van haar onderdelen worden overgedragen aan een andere partij, zal onze klanteninformatie waarschijnlijk ook overgaan in connectie met een dergelijke acquisitie. Als jouw persoonlijke gegevens worden overgedragen, dan blijven voor het gebruik van deze gegevens de voorwaarden van dit privacybeleid gelden. In het geval van een faillissement van tikketnation.eu zullen jouw persoonlijke gegevens, indien nodig, worden doorgegeven aan een opvolger.

Je moet je bewust zijn dat naast de boven beschreven omstandigheden, tikketnation.eu jouw financiële of persoonlijke gegevens openbaar mag maken als zij hierom gevraagd wordt door de wet, een gerechtelijk bevel, indien geëist door een andere overheidsinstantie of gezagsautoriteit, of te goeder trouw in een situatie dat openheid van zaken noodzakelijk of wenselijk is waaronder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het beschermen van de rechten of eigendommen van tikketnation.eu of de aan haar gelieerde bedrijven, of wanneer wij reden hebben om aan te nemen dat het vrijgeven van de informatie noodzakelijk is voor het identificeren, in het contact treden met of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iemand die ons zou kunnen belemmeren in het uitoefenen van onze rechten of eigendommen, bewust of anderszins, of wanneer iemand anders schade zou kunnen ondervinden van zulke activiteiten.

Dit beleid is met ingang van 1 oktober 2016 van kracht.