Online tickets verkopen. Gemakkelijk. Betrouwbaar. Snel.

Informatie verzamelen

Om de bezoekers voldoende en correcte informatie te bezorgen, zullen we altijd eerst met de klant overlopen wat zijn of haar verwachtingen zijn en welke gegevens beschikbaar zijn. Het evenement zal ongetwijfeld een naam hebben, u zal kunnen aangeven hoeveel tickets u wenst te verkopen, wat de kostprijs ervan bedraagt, enzovoort. U kan ook een affiche en enkele foto’s toevoegen alsook een termijn binnen dewelke u de tickets online beschikbaar wilt stellen voor verkoop. We bekijken samen de mogelijkheden.

Evenement aanmaken

Van zodra alle informatie gekend is, gaan we over tot het aanmaken van het evenement en de daarbij horende tickets. Wij opteren ervoor om de klant te begeleiden in plaats van hem of haar al het administratieve werk op zich te laten nemen. Wanneer de organisator dit wenst, kunnen we hem op aanvraag de toegang geven om zelf zijn product te beheren. De kostprijs kan echter niet meer wijzigen.

Wij bieden de organisator ook de mogelijkheid aan om een eigen domeinnaam aan te vragen. Deze zal er dan uitzien zoals mijnevenement.tikketnation.eu.

Tickets verkopen

De bezoekers zullen online hun tickets bestellen en automatisch ook direct betalen. Zij zullen bij bestelling verplicht worden om zich te registreren op onze website. De tickets staan dus op naam van de koper en zullen voorzien worden van een unieke QR of barcode waardoor het onmogelijk is om fraude te plegen.

De toegang tot het evenement wordt enkel verleend wanneer de bezoeker over een geldig toegangsbewijs beschikt.

Verkoopscijfers

Na afloop van de online voorverkoop zal de organisator een overzicht ontvangen waarin hij duidelijk kan zien hoeveel tickets er verkocht werden vergezeld van enkele statistieken. Na afloop van het evenement zelf, zullen wij overgaan tot uitbetaling van het verschuldigde bedrag.